Mô tả

Công suất danh nghĩa – PMPP: 260Wp
Điện áp danh định – VMPP: 30.7V
Dòng điện danh định – IMPP: 8.50A
Điện áp mạch mở – VOC: 37.8V
Dòng ngắn mạch – ISC: 9.01
Hiệu quả bảng hiệu: 15.8%