Project Description

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Lọc hóa dầu Nghi Sơn

 Địa điểm: huyện Nghi Sơn – Thanh Hóa.