Project Description

Chủ đầu tư: Công ty CP Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2

Địa điểm: Xã Phước Khánh – Nhơn Trạch – Đồng Nai