Project Description

Chủ đầu tư: Tổng cục Kỹ thuật – BQP

Địa điểm: 18E Cộng Hòa – Phường 4 – Tân Bình – Tp. HCM