Project Description

Chủ đầu tư: Cục quản trị T78 – Văn phòng TW Đảng

Địa điểm: 147 Lý Chính Thắng – Quận 3 – Tp. HCM.