Project Description

Chủ đầu tư: Tổng cục Kỹ Thuật – BQP

Địa điểm: Long Bình – Tp. Biên Hòa, Đồng Nai.