1. Cơ cấu tổ chức:
 • Ban lãnh đạo gồm 03 người : T.Giám đốc và 02 Phó T.Giám đốc
 • Phòng Tài chính – Kế toán
 • Phòng Kế hoạch – Kỹ Thuật – Vật tư
 • Phòng Tổ chức – Hành chính
 • Ban quản lý dự án
 • 04 Đội thi công
 1. Nhân sự:
 • Tổng nhân sự hiện có: 65 người
 • Trình độ đại học: 05 người
 • Trình độ cao đẳng, trung cấp: 10 người
 • Công nhân kỹ thuật, lao động phổ thông: 50 người Trong đó:
 1. Danh sách cán bộ và công nhân chính. 

(Kèm theo các bằng cấp, chứng chỉ, chứng nhận liên quan)

 • Danh sách cán bộ quản lý gián tiếp
 • Danh sách số lượng công nhân kỹ thuật của công ty

1, Danh sách kỹ thuật nề:

2. Danh sách kỹ thuật mộc:

3. Danh sách kỹ thuật sắt, hàn:

4. Danh sách kỹ thuật sơn + vôi:

5. Danh sách kỹ thuật bê tông:

6. Danh sách kỹ thuật điện:

7. Danh sách kỹ thuật nước:

GIẤY CHỨNG NHẬN

Giấy chứng nhận

Chúng tôi luôn luôn sẵn sàng phục vụ quý khách

Uy tín và chất lượng

Làm việc chuyên nghiệp, nhiệt tình. Giải đáp mọi thắc mắc của hách hàng nhằm mang lại một trải nghiệm tuyệt vời nhất. Cùng hợp tác cùng phát triển

Liên hệ ngay