☀️ XANH HÓA VĂN PHÒNG WWF-VIỆT NAM VỚI HỆ THỐNG PIN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI

 Đã qua 2 năm kể từ khi văn phòng WWF-Việt Nam tại Huế được lắp đặt hệ thống pin năng lượng mặt trời, trở thành một trong 40 văn phòng lắp năng lượng mặt trời áp mái của WWF trên toàn thế giới. Đến năm 2019, văn phòng WWF-Việt Nam tại Hà Nội nối tiếp văn phòng Huế, lắp đặt hệ thống năng lượng mặt trời với công suất 8.19 kW, dự kiến sản xuất ra khoảng 10.000 kW/năm. Cùng với những thực hành tiết kiệm điện trong văn phòng, văn phòng Hà Nội có thể tiết kiệm lượng điện tiêu thụ tới 50% mỗi năm.

Nằm trong sáng kiến Năng lượng mặt trời và Tiết kiệm năng lượng của WWF Quốc tế (WWF UPFRONT – WWF’s Solar & Energy Efficiency Office Initiative), kết hợp với chương trình đào tạo nhân viên sử dụng năng lượng hiệu quả, WWF tin rằng những thay đổi tích cực này sẽ góp phần khuyến khích sử dụng năng lượng tái tạo, cũng như thúc đẩy hành vi tiêu dùng bền vững để giữ gìn môi trường sống. Không chỉ riêng 2 văn phòng của WWF-Việt Nam, hiện nay trên cả nước cũng có nhiều tòa nhà, nhiều văn phòng đang dần chuyển mình sang xu hướng “xanh hóa nơi làm việc”. Điều đó cho thấy xu hướng sống xanh đã được lan tỏa mạnh và đang tạo ra nhiều biến đổi tích cực.

Tiếp tục duy trì lối sống thân thiện môi trường, không ngừng thay đổi để phù hợp hơn với hệ sinh thái,… bằng cách đó, WWF-Việt Nam tin chúng ta sẽ tạo ra một làn sóng sống xanh ảnh hưởng tới từng cá nhân, từng tổ chức.

⚠️ SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO, TIẾT KIỆM VÀ HIỆU QUẢ!

👉 Cùng chúng tôi lên tiếng yêu cầu những hành động khẩn cấp vì Hành tinh: https://vietnam.panda.org/earth_hour/
🌏 Giờ Trái Đất 2020:
 HÃY THAY ĐỔI HÀNH VI TIÊU DÙNG VÌ MỘT HỆ SINH THÁI KHỎE MẠNH!
#EarthHour2020 #WWFVietnam